V lanskem šolskem letu smo se na OŠ Leskovec v okviru Unescovega projekta odločili, da raziščemo kulturno dediščino kraja Leskovec, še posebej gradu Šrajbarski turn.

Na temo nastanka gradu in življenja v njem so učenci ustvarjali vse leto. Izšel je tudi zbornik, kjer je zbrano celoletno delo z vsemi aktivnostmi.

V torek popoldne pa smo z zaključno prireditvijo sklenili projekt. Prireditev, ki so jo množično obiskali starši učencev, se je začela s šolsko himno, ki so jo odpeli učenci od 1. do 5. razreda, nato je sledila igra z naslovom “Grad gradiček”. Odigrali so jo drugošolci. Bila je prisrčna in zanimiva, saj so nastopale “grajske živali”. Nato so učenci novinarji spletnega časopisa Šolska miš povzeli, kaj smo počeli skozi leto. Večkrat smo obiskali grad, ga narisali ali izdelali maketo gradu, plesali srednjeveške plese, se spoznali z grofico Marijo Attems (seveda ne čisto pravo), raziskovali zgodovino gradu in izvedeli, da je prvič omenjen 1436, najdlje pa so bili lastniki gradu Auerspergi, in sicer kar 250 let. Ker je eden od grofov prijateljeval s pesnikom Prešernom, so petošolci sestavili rap na Prešernovo življenje. Nato je sledil srednjeveški ples tretješolcev in kratki film o Šrajbarskem turnu. Zatem je sledil intervju z učiteljico Simono Škvarč, ki je vodila projekt. Tudi tega so pripravili šolski novinarji. Za zaključek pa so nas člani KD Leskovec popeljali v 19. stoletje z dvema predstavama, pred tem pa je nekaj besed o Šrajbarskem turnu navzočim povedala ga. Sonja Levičar. Ravnateljica Jožica Repše se je na koncu vsem zahvalila in nas povabila na grajsko tržnico, kjer smo učenci prodajali izdelke, ki smo jih ustvarili. Izkupiček – ki je kar zajeten – in za to gre zahvala staršem – bomo namenili nakupu didaktičnega materiala.

Osmošolki Manca Mežič in Alina Pleterski

Vabljeni tudi k ogledu video posnetka lepega dogodka.