S sodelavko Tino Macur v 1. b sva predstavili okvirno delo na področju gozdne pedagogike staršem na začetku šol. l. 2022/23 in jih seznanjali tudi skozi leto, predvsem ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja s kratkim filmčkom dejavnosti, kar starši prvošolcev zelo pozdravljajo, nekateri že iz vrtca.

 • Dosegali smo cilje na različnih učnih področjih.
 • Spoznali in upoštevali smo gozdni bonton in privzgajali okoljsko kulturo otrokom.
 • Vedno smo s seboj vzeli gozdni nahrbtnik z vodo in gozdno malico.
 • V gozd smo odhajali skoraj vsak petek, vključevali multisenzorno učenje in izkustveno učenje, dosegali učne cilje ter poglabljali doživetja in medsebojne odnose.
 • Nabirali in reciklirali smo gozdni material za ustvarjanje in konkretno učenje.
 • Barvali z naravnimi barvami.
 • Spoznavali drevesa, plodove, spomladanske znanilce.
 • Nabirali zdravilne rastline – pljučnik, ga posušili, skuhali čaj, čemaž uporabili za gozdno malico (užitne in neužitne ter zdravilne rastline).
 • Krepili smo telo in duha z različnimi gibalnimi in ravnotežnostnimi nalogami na različnih terenih, premagovali ovire in plesali.
 • Recitirali pesmice, brali in poslušali pravljice, pisali črke/številke z naravnim materialom.
 • Igrali družabne igre.
 • Utrjevali številske predstave, računali s paličnim prikazom, zaporedja, dolžino, širino.
 • V jeseni smo kuhali bučno juho, spravili semena, spomladi vzgojili sadike in jih posadili na naš obgozdni vrt (naša nova pridobitev), kjer smo sejali tudi solato in korenček. Na vrtu je sodelovalo več gozdnih razredov skupaj. Vzgojili smo tudi bukev in jo posadili v gozd.

Zagotovo tudi v naslednjem šol.l. nadaljujemo z gozdnimi dnevi vsaj 1x tedensko, saj s takšnim pristopom doseganja učnih ciljev bogatimo otroke, njihov celostni razvoj in ustvarjamo pogoje za trdnejša znanja, usvojena z multisenzornim ter izkustvenim učenjem, kar podpirajo tudi starši.

Zapisala Nataša Račič, 1. b razred