Na Podružnici Veliki Podlog smo tretješolci in prvošolci v iztekajočem šolskem letu veliko časa preživeli v gozdu. Za gozdni dan smo izbrali četrtke.

Gozd je postal naša druga učilnica. Obravnavali smo vsebine povezane z naravoslovjem, krepili socialne spretnosti in ko smo se v gozdu udomačili, vse več vsebin tudi iz drugih predmetov.

V gozdu se učenci počutijo sproščeno in varno. Tako so ustvarjeni pogoji za lažje učenje. Več je možnosti izkustvenega učenja in lastnega raziskovanja.

Ob vsem tem pa je enako pomembno gibanje, ki ga je sicer tako v šoli kot v družbi na sploh premalo in vse manj.

Polona Senica