Tako smo na Podružnici v Velikem Podlogu obeležili slovenski kulturni praznik.