Z učenci 2.b razreda smo se pogovarjali o naših pravicah. Pogovarjali smo se o tem, ali imamo vsi enake pravice (pravica do življenja, izobrazbe, vode, miru …) in ugotovili, da kljub času v katerem živimo, se med ljudmi še vedno pojavljajo razlike. Pogovarjali smo se, da smo vsi povezani, zaradi planeta, na katerem živimo. Ogledali smo si tudi krajši posnetek.

Nato smo skupaj iskali besede, ki povzamejo naše pravice, jih napisali na liste, kasneje pa so učenci še narisali, kako smo vsi ljudje med sabo povezani.

Z vsem kar smo izdelali, smo vhodu na razredno stopnjo naredili tudi manjšo razstavo.

2. b in učiteljica Larisa