Predlagamo tudi ogled prispevka Krajevne skupnosti Veliki Podlog.