Tudi prvošolci v Velikem Podlogu so bili sprejeti v skupnost učencev šole.

Na šolskem igrišču jih je nagovorila četrtošolka, ki jim je obljubila vso potrebno pomoč in podporo s strani starejših sošolcev. Gospa ravnateljica je vse prijazno pozdravila, prvošolcem razdelila priponke in jim čestitala. Vsi učenci pa so zapeli šolsko himno in ta male pozdravili z bučnim aplavzom.