Naša šola se je v šolskem letu 2021/22 pridružila Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Gozdne šole ponujajo odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, učitelji upoštevajo otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, raziskovanje, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oz. narave, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav um, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja.

Učitelji, ki že izvajamo gozdne dneve menimo, da so stiki z naravo pomembna predpostavka za zdrav duševni razvoj otrok. Gozd, travnik, polje, potok, zelenje, drevesa, živali, sveži zrak, vse to ima bogata naravna učilnica, ki ima za strop nebo in otroke pritegne k zaznavanju in spontanemu raziskovanju. Narava jih v svoji moči umirjenosti tudi motivira za učenje, sodelovanje, razvoj govora, navezovanje stikov, občutek pripadnosti skupini, medsebojno sodelovanje in pomoč in jim omogoča razvoj motoričnih veščin ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja in reševanja problemov.

Na srečo imamo v bližnji okolici šole več mirnih kotičkov v naravi, v katerih s prilagoditvami dosegamo vse učne cilje. V gozdu je mogoče uresničiti vse učne cilje pri vseh predmetih, s primernimi in dobro načrtovanimi aktivnostmi, katerim je dodano še koristno gibanje na svežem zraku. Največjo prednost vidimo v večsenzornem učenju in krepljenju vestabularnega sistema.

Iz gozdnega dne se razredi vedno vrnejo razvedreni, odzivi otrok so navdušujoči, saj vedno sprašujejo, kdaj gredo spet v gozd. Vsakokrat pridejo iz gozda bogatejši za različne izkušnje in doživetja. Tudi starši podpirajo tovrstne dneve. Gozd ponuja izkustveno učenje za kvalitetno življenje. Stik z naravo je enako pomemben kot redno gibanje in zdrava prehrana, zato naj velja: “POVEZUJMO SE Z NARAVO!“.

Nataša Račič, vodja projekta