Učenke in učenci, spoštovani starši!

Veselo in pogumno smo zakorakali v novo šolsko leto, kjer so se učenci ob strogih ukrepih srečavali z vrstniki in pridobivali znanje. S ponedeljkom, 19. 10. 2020, bo žal drugače, saj bo pouk v šolskih učilnicah zopet nadomestilo šolanje na daljavo. Pouk bo potekal po urniku, vendar vsebinsko prilagojeno, še vedno pa v skladu z učnimi načrti. Zelo natančna in podrobna navodila so učencem podali razredniki na današnji razredni uri. Pouk na daljavo bo potekal za celotni obvezni in razširjeni program (RAP, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti). Poudariti želimo predvsem to, da se bo pouk pričel ob 8.20. Učno gradivo bo objavljeno v spletni učilnici šole. Učenci bodo do njega dostopali s pridobljenim AAI računom. Način uporabe in vstopanja smo učencem pokazali v šoli. Učitelji bodo z učenci komunicirali tudi preko videokonferenc (največ do 50 % ur predmeta tedensko), elektronskih naslovov in telefona. Vsi podatki bodo namenjeni izključno poučevanju. Seveda bodo učitelji tudi sprotno in skrbno spremljali delo vašega otroka. V primeru neodzivnosti, bodo takoj obvestili razrednika, ki bo stopil z vami v kontakt. Pri načrtovanju poučevanja, smo se opirali tudi na vaše povratne informacije glede domače izobraževalne tehnologije, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Tako bo delo lažje steklo. Če se bodo kjerkoli pojavile težave, nas takoj obvestite, da jih bomo lahko sprotno reševali.

Starši lahko komunicirate:

  • z razredniki in ostalimi strokovnimi delavci preko že utečenih navad (e-pošta, spletna stran šole, telefon, videokonferenca),
  • svetovalna služba; od 7.00 do 14.00 (49 04 067 – psihologinja Melita Zagorc Vegelj, 49 04 077 – socialna delavka Daniela Janušić, 49 04 078 – socialna pedagoginja Dženi Rostohar),
  • v nujnih primerih z vodstvom šole (041 205 380 – ravnateljica, 49 040 66 – pom. ravn. Zoran Zlatič, 49 04 073 – pom. ravn. Bojana Abram)

OSTANIMO ODGOVORNI in POVEZANI.
Vodstvo šole