V ponedeljek, 4. 5. 2020, smo učiteljice matematike za učence 7. razredov pripravile tehniški dan na temo obdelava podatkov, ki je potekal na daljavo.

Učenci so se najprej “ogreli” s kvizom Kahoot. Z njim smo preverili predznanje.

S pomočjo pripravljenega gradiva in posnete razlage v PowerPoint predstavitvi so se učenci naučili:

  • Prikazati podatke s preglednicami in različnimi grafičnimi prikazi, kot so točkovni prikaz, stolpčni prikaz in tortni prikaz.
  • Ustrezno prebrati različno predstavljene podatke.
  • Izdelati prikaz z računalniško preglednico.
  • Določiti aritmetično sredino.
  • Razumeti in uporabiti aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih) problemov.

Nekaj utrinkov tehniškega dne si lahko ogledate v tem dokumentu.

Pripravile: Učiteljice matematike