Spoštovani!

Na OŠ Leskovec pri Krškem je v letošnjem letu (2018/2019) ena od prednostnih nalog Uspešno sodelovanje s starši.

Naš namej je, da raziščemo, na katerih področjih bi lahko bili uspešnejši pri sodelovanju z vami, starši. Opažamo, da je sodelovanje na nekaterih področjih zelo dobro, drugje manj. Starši se zelo radi odzovete na raznovrstne dneve dejavnosti, nastope učencev in podobno. Manj obiska pa opažamo na predavanjih, govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Zelo nas zanima, na katerih področjih bi zaposleni na šoli lahko naredili en korak naprej, se približali potrebam in željam staršev in tako poskrbeli za boljše sodelovanje.

Na šoli smo opravili že nekaj aktivnosti, pogledali smo primere dobrih praks, na kakšen način lahko (še) gradimo zaupanje med šolo in starši, razmišljamo o drugačni organiziranosti dejavnosti na šoli, naredili smo pogovore z aktivi učiteljev.

Dela pa ne moremo zasnovati brez vas, staršev. Sodelovanje je možno le z roko v roko. Samo tako bomo zagotovili dobro, uspešno in zdravo okolje za vzgojo in izobraževanje vaših / naših otrok. V ta namen smo za vse starše pripravili anketo, v kateri vas sprašujemo o področjih sodelovanja in o možnih izboljšavah le-tega. Nikakor ne moremo načrtovati dela s starši, če ne vemo, kako vi vidite sodelovanje z nami in kje vidite možnosti za izboljšave. 
Vsi vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri zastavljanju in uresničevanju nadaljnjih aktivnosti.
Zares nam je mar!
Anketo so danes, v petek, 7. 12. 2018, učenci prinesli domov. Nazaj jo bodo prinesli do naslednjega petka, 14. 12. 2018. Vračali jo bodo zaprto v kuverti in jo oddajali v za to namenjene skrinjice, tako bomo zagotavljali anonimnost.
Na podlagi vaših odgovorov se bomo z vso resnostjo in odgovornostjo lotili dejavnosti za boljše sodelovanje.
Lepo vas pozdravljamo.