Za vse tiste učence, ki zaradi odsotnosti niso prejeli spričeval, velja po Pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole naslednje:

“Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.”

Spričevala z vsemi obvestili dobite v tajništvu šole.

vodstvo šole