20. 5. 2018 je Slovenija in z njo ves svet prvič praznoval svetovni dan čebel. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) je 20. decembra lani v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel.

Uspeh je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico in Republiko Slovenijo. Glavni namen svetovnega dne čebel je, da se vsaj ta dan posveti ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo. Obenem pa je tudi priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da razpravljajo o izzivih ohranjanja čebel in začrtajo konkretne aktivnosti, ki zagotavljajo njihovo preživetje.

(vir: https://www.worldbeeday.org/si/novice/novice-iz-sveta/146-slovenija-in-ves-svet-prvic-praznovala-svetovni-dan-cebel.html)

Učenci vključeni v skupino DNU Raziskujmo v naravoslovju so pripravili na panoju pred učilnico biologije razstavo v počastitev tega pomembnega dne.