5. aprila smo malčki vrtca in učenci ter učitelji Podružnice Veliki Podlog v sodelovanju s KS Veliki Podlog pripravili tradicionalno spomladansko druženje.

Otroci so se predstavili s petjem, plesom in deklamacijami. Posebej zanimivo je bilo druženje malčkov in učencev pri oblikovanju programa.

Šola živi s krajem in krajani z njo. Podloško večnamensko dvorano so napolnili do zadnjega kotička. Odlično sodelovanje dokazuje tudi velika pridobitev za otroški pevski zbor, ki deluje na šoli. KS nam je dala izdelati nove praktikable, za kar smo jim zelo hvaležni. Pridne krajanke so poskrbele, da smo se po prireditvi tudi obilno posladkali. Odlično sodelovanje sta s svojim nagovorom izpostavili tudi ravnateljica OŠ Leskovec pri Krškem, gospa Jožica Repše, ter predsednica KS Veliki Podlog, gospa Karolina Cizerle.

Upamo, da smo s svojim praznovanjem za letos res prepričljivo priklicali pomlad.

M. M.