Naš prevoznik Izletnik Celje  je posredoval nove vozne karte za učence vozače. Za učence je ta karta brezplačna in obvezna ob vsakodnevni vožnji s šolskim avtobusom. Stare (modre) karte s čipom lahko vrnete osebno na Izletnik Krško. Le-ta mora brezhibno delovati in ob tem vam povrnejo strošek 10€. Če učenec novo karto izgubi, le-ta ni več brezplačna. Za vse informacije so vam na voljo naši šolski prevozniki na Izletniku Krško.

Vodstvo šole