V okviru programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju bomo letos nekaj več časa in aktivnosti posvetili mudoloma INTEGRITETA in HUMANOST.

Znotraj modula INTEGRITETA, ki bo trajal do decembra, bo v ospredju razvijanje skupne odgovornosti, načel delovanja, doslednosti v odločanju in obnašanju ter razvijanje moralnega delovanja. Usmeritev k integriteti kažejo vrednote odpuščanje, poštenost, vitalnost, pogum, skupna odgovornost, vztrajnost ter samodisciplina.

Znotraj modula HUMANOST, ki bo v našem programu zadnji modul in bo trajal do marca, pa bodo v ospredju vrednote svoboda, prijaznost, ljubezen, osebna rast, človeško dostojanstvo, optimizem, strpnost, napredek in dobrota.

Več o programu si lahko preberete na spletni strani Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj