V šolskem letu 2015/16 bo šola izvajala neobvezne izbirne predmete v 4. in 5. razredu. Učenci lahko izbirajo med naslednjimi predmeti:

NEMŠČINA 2 uri na teden
RAČUNALNIŠTVO 1 ura na teden
FILMSKA UMETNOST 1 ura na teden
ŠPORT 1 ura na teden
TEHNIKA 1 ura na teden

Več o tem si lahko preberete v predstavitvi neobveznih izbirnih predmetov.