Za naslednje šolsko leto lahko učenci 7. in 8. razreda izberejo tudi neobvezni izbirni predmet drugi tuj jezik FRANCOŠČINA.

Na prijavnicah za izbirne predmete smo napačno napisali nemščina. Za napako se opravičujemo.

Nemščino šola ponuja kot obvezni izbirni predmet.