V šolskem letu 2014_2015 se bosta v 4. razredu kot neobvezna izbirna predmeta izvajala nemščina in šport.

V 7. razredu ne bo neobveznega izbirnega predmeta.