07 49 04 060
 

Roditeljski sestanki

Pregled roditeljskih sestankov, predavanj strokovnjakov in delavnic za starše po razredih za šolsko leto 2018/19

Za koga – razred Vsebina Izvajalec – kdo Kdaj
1. do 9. razred Uvodni roditeljski sestanek Ravnateljica, razredniki 10.–12. september 2018
1. do 9. razred Analiza učnega uspeha
Razredna tematika
Razredniki
4. razredi (predavanje T. M. Popovič – UČENJE UČENJA)
11.–12. februar 2019
8. in 9. razred
(otroci in starši)
Karierna orientacija in predstavitev srednjih šol Dženi Rostohar
Melita Zagorc Vegelj
9. oktober 2018
6.–9. razred Šola in družina v skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka Zdenka Zalokar Divjak 12. november 2018
5. razred Zimska šola v naravi Petra Kavčič 12. november 2018
3. razred Bralni trening Melita Zagorc Vegelj 12. november 2018
6.–9. razred Spodbujanje aktivnosti nadarjenih otrok Dženi Rostohar 12. november 2018
2. in 5. razred Preprečevanje in zmanjševanje nasilja med vrstniki Melita Zagorc Vegelj 4. december 2018
5. razred Kako se učiti – delavnica za starše in otroke po oddelkih Vilma  Malečkar
Tanja Mavsar Popovič
Dženi Rostohar
11. februar 2019
3. razred Preprečevanje zlorabe otrok Mirjana Marinčič 11. februar 2019
4. razred Poletna šola v naravi – Nerezine Miha Cerle Maj 2019
9. razred
(otroci in starši)
Karierna orientacija – predstavitev razpisa za vpis Melita Zagorc Vegelj 12. februar 2019