07 49 04 060
 

Bonbončki

Skupina BONBONČKI

 

ŠOLSKO LETO 2017/2018

Starostno obdobje: 2-4 leta

Število otrok: 17

Zaposleni v oddelku:

Janja Furar, vzgojiteljica

Sabina Bajc, pom. vzg.

Jasmina Šober, dodatna pom. vzg.

Silva Frece, spremljevalka gibalno oviranemu otroku

 
 
 
Dostopnost