07 49 04 060
 

Roditeljski sestanki

Pregled roditeljskih sestankov, predavanj strokovnjakov in delavnic za starše po razredih za šolsko leto 2017/18

Za koga – razred Vsebina Izvajalec – kdo Kdaj
1. do 9. razred Uvodni roditeljski sestanek Ravnateljica, razrednik 4.–6. september 2017
1. do 9. razred Analiza učnega uspeha
Razredna tematika
Razrednik 12.–14. februar 2018
1. razred Doma imamo 6-letnika Darina Svozilova
Gordana Šeško
Melita Zagorc Vegelj
17. oktober 2017
2. in 5. razred Preprečevanje in zmanjševanje nasilja med vrstniki Melita Zagorc Vegelj November 2017
5. razred Zimska šola v naravi Petra Kavčič November 2017
6. do 9. razred S čim lahko nadomestimo televizijo in računalnik Zdenka Zalokar Divjak 4. december 2017
1. do 5. razred Vzgoja za samostojnost Zdenka Zalokar Divjak 11. december 2017
3. razred Preprečevanje zlorabe otrok Mirjana Marinčič Januar 2018
5. razred Kako se učiti – delavnica za starše in otroke po oddelkih Vilma Malečkar
Tanja Mavsar Popovič
Januar 2018
4. razred O učenju malo drugače Tanja Cedilnik Februar 2018
4. razred Poletna šola v naravi – Nerezine Miha Cerle Maj 2018
8. in 9. razred (otroci in starši) Karierna orientacija in predstavitev srednjih šol Dženi Rostohar 10. oktober 2017
9. razred (otroci in starši) Karierna orientacija – predstavitev razpisa za vpis Melita Zagorc Vegelj Februar 2018

V tabelo niso vključeni vsi roditeljski sestanki glede šol v naravi. O tem bodo starši obveščeni naknadno.