Osnovna šola Leskovec pri Krškem v letošnjem šolskem letu sodeluje v projektu Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik. Projekt spada v sklop UNESCO šol.

Pri nalogi, ki je potekala na terenu v sredo, 13. 4. 2022 so sodelovali učenci iz 7. razreda: Daša P., Laura R., Gal U., in Jaka K. Učence je spremljal učitelj geografije.

Najprej smo obiskali spomenik bitke v Krakovskem gozdu, ki stoji ob avtocesti v neposredni bližini bencinske črpalke v Zalokah. V Krakovskem gozdu je bila 2. julija 1991 premagana enota agresorske jugoslovanske armade. Z zmago v Krakovskem gozdu smo Posavci in Slovenci izbojevali enega pomembnejših bojev v slovenski osamosvojitvi.

Nato smo si ogledali Krakovski gozd čisto od blizu. Gre za nižinski poplavni gozd, mokrišče, ki ga poplavlja reka Krka. Območje se nahaja zahodno od Velikega Podloga, kjer prevladujeta hrast dob in beli gaber. Velik pomen poudarjajo ogrožene nižje živali, ribe, dvoživke in še zlasti ptice.

Za Krakovski gozd so značilne živali: črna štorklja, orel klinkač, srednji detel, zelena žolna, barska žaba, zelena krastača in močvirska rovka, med rastlinami pa najdemo dacijski pljučnik, barjansko vijolico, ostri šaš, znane so tudi vrbovolistna medvejka in močvirski tulipan.

Del tega utripa smo začutili na sprehodu skozi gozd in fotografirali nekatere podrobnosti.

Za zaključek je sledil ogled območja, kjer svoje dejavnosti opravljajo bobri in za seboj puščajo svoje sledi, med temi so celo podrta drevesa.

F. Žibert